Specyfikacja wózka widłowego a przepisy BHP

Wbrew obiegowej opinii wózek widłowy posiada złożoną konstrukcję, która odpowiada nie tylko za prawidłową pracę ale również za bezpieczeństwoinstrukcja osoby prowadzącej i innych pracowników. Aktualnie obowiązujące normy bezpieczeństwa, które nakładają na producentów wymogi dotyczące wykorzystywanych materiałów oraz prawidłowego konstrukcji sprawnie chronią pracowników. Oprócz norm bezpieczeństwa w zakresie produkcji na szczególną uwagę zasługują obowiązujące przepisy BHP regulujące sporne kwestie dotyczące stanu technicznego eksploatowanego pojazdu. Wielu czytelnikom z pewnością nasuwa pytanie a co z instrukcją obsługi. Otóż instrukcja obsługi jest owszem niezbędna lecz nie zastąpi zdrowego rozsądku podczas pracy gdy w pobliżu znajdują się inne osoby.

A co z instrukcją obsługi?

Instrukcja obsługi pozwala dowiedzieć się jak używać sprzętu w prawidłowy sposób i jakie ilości towarów przewozić lecz nie dotyczy przykładowej powierzchni po jakiej może się poruszać wózek widłowy. Wydaje się oczywiste że w magazynie bądź fabryce nie ma ułożonych kafelek ani paneli tylko jest na podłodze beton. Tu się wszystko zgadza ale wylanie oleju bądź smaru w sporej ilości gdy wystąpi rozszczelnienie zbiornika z tą substancją może powodować wypadek poprzez poślizg pojazdu lub zatarcie silnika co spowoduje utratę stabilność i wózek widłowy może się przechylić co sprawi że kierowca wypadnie z pojazdu a osoby znajdujące się w pobliżu mogą zostać przygniecione sprzętem lub transportowaną zawartością. Taką sytuację na szczęście regulują wcześniej wspomniane przepisy BHP i pokazują jak postępować w takich sytuacjach żeby uniknąć nieszczęśliwego wypadku spowodowanego zaniechaniem procedur i niechlujstwem. Jeśli przepisy BHP zostały złamane bądź naruszone wtedy przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność ponieważ wydarzyło się na stanowisku pracy oraz pracownicy nie zostali prawidłowo ani tym bardziej skutecznie przeszkoleni do pracy takich warunkach. Dlatego warto znać specyfikację sprzętu bez względu czy to jest wózek widłowy czy inna maszyna ale nic nie zastąpi zdrowego rozsądku i znajomości przepisów BHP.