Zatrudnienie cudzoziemców

wynajem pracowników

wynajem pracownikówDo Polski przybywa coraz więcej cudzoziemców, którzy właśnie u nas chcą podjąć pracę zarobkową. Dzisiaj, największą grupę tworzą Ukraińcy oraz Azjaci. To oni najczęściej występują o pozwolenie na legalny pobyt i pracę na terenie naszego kraju.

Okazuje się jednak, że dla pracodawców jest to zjawisko korzystne. Nie ma co ukrywać, że w Polsce nadal brakuje siły roboczej. Deficyt na pracowników pojawił się wraz z masowym wyjazdem naszych rodaków poza granice Polski. Tak jak my wyjeżdżamy z ojczyzny w poszukiwaniu lepszego życia, tak Ukraińcy i Azjaci przyjeżdżają do nas.

I rzeczywiście pracę tutaj znajdują. Zanim jednak pracodawca zatrudni cudzoziemca, powinien sprawdzić przede wszystkim legalność jego pobytu na terytorium Polski i pozwolenie na pracę. Takie posiadają osoby, które uzyskały pozwolenie na pobyt stały, czasowy, tolerowany, posiada wizę czy też posiada status uchodźcy. Oczywiście obywatele krajów unijnych mogą podejmować u nas pracę bez jakichkolwiek ograniczeń.

Aby znaleźć dobrego pracownika-cudzoziemca, najlepiej jest zgłosić się do agencji pośrednictwa pracy. Nie ma co ukrywać, że z jego zatrudnieniem wiąże się szereg dodatkowych formalności. Placówka zapewniająca wynajem pracowników większość z nich załatwi za pracodawcę. Co więcej, sprawdzi kandydata – legalność jego pobytu, przedstawione wykształcenie czy dodatkowe certyfikaty. Pamiętajmy, że nie każdy cudzoziemiec doskonale posługuje się językiem polskim. W takich przypadkach agencja pośrednictwa pracy przetłumaczy CV i pomoże w przeprowadzeniu rekrutacji do prac.

Tak naprawdę, zatrudnienie cudzoziemca może odbywać się w każdej branży. Jak wykazują statystyki, najczęściej otrzymują oni pracę w branży budowlanej i przemysłowej. Ukraińcy podejmują się też prac sezonowych, Azjaci zaś odnajdują się doskonale w handlu i gastronomii.

Polsce pracodawcy zatrudniają ich najczęściej do tzw. prac prostych, które nie wymagają specjalnego wykształcenia ani umiejętności. Nierzadko wystarczy krótkie szkolenie i cudzoziemiec może zaczynać pracę. Warto przy tym podkreślić, że Ukraińcom czy Azjatom muszą być stworzone komfortowe warunki do wykonywania zawodowych obowiązków. Nie ma mowy o złym traktowaniu czy zbyt niskiej płacy. Zatrudnienie takie oparte jest na Kodeksie Pracy i każdy pracodawca musi wywiązywać się z warunków, jakie są w przepisach prawa zawarte.

Należy jeszcze wspomnieć o korzyściach finansowych, jakie może uzyskać pracodawca, który zatrudnia Ukraińców. W ramach pomocy dla obywateli Ukrainy, Unia Europejska wprowadziła specjalny program. Zgodnie z nim, każdy kto zatrudnia pracownika z Ukrainy może uzyskać dofinansowanie jego pensji w wysokości 800 złotych. Pracodawca zostanie też zwolniony z opłat ZUS za takiego pracownika. Aby otrzymać taką pomoc, wystarczy, że pracodawca wypełni i złoży w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiedni wniosek. Na decyzję czeka się tylko jeden dzień.

Zatrudnianie cudzoziemców jest opłacalne. Należy tylko dokładnie sprawdzić pracownika, który ma być zatrudniony. Jeśli pracodawca nie do końca zna się na formalnościach, idealną opcją jest współpraca z agencją pośrednictwa pracy, która wyręczy go w wielu kwestiach.