Kiedy jest powołany biegły w zakresie budownictwa?

lista biegłych sądowych białystok

Rozprawa sądowa o zwrot kosztów usługi budowlanej jest powszechnie spotykanym problemem.  Istnieją firmy, które nie podchodzą do swojej pracy solidnie powodując szkody zleceniodawcy. W wyniku czego brak porozumienia między firmą budowlaną a osobami zlecającymi prace znajduje zazwyczaj finał w sądzie.

Poszukując firmy, która wykona prace remontowe staramy się wybrać prawdziwych specjalistów w swojej dziedzinie. Niestety najczęściej wybrana przez nas firma nie jest tak profesjonalna jak mogliśmy się spodziewać. Nieprawidłowości pojawiają się po pewnym czasie od wykonania usługi. Dlatego trudno jest na początku jednoznacznie ocenić co było przyczyną usterki, która się pojawiła.

Przykładem może być wymiana okien lub drzwi w budynku. Prace prowadzone bez nadzoru osoby zlecającej narażone są na duże ryzyko. Jeśli ekipa budowlana nie jest rzetelna to ma możliwość wykorzystania materiałów gorszej jakości do montażu okien i drzwi. Podobnie sytuacja się przedstawia w przypadku wykorzystania wszystkich elementów montażowych. Montaż drzwi czy okien wymaga dokładności i precyzji inaczej nie będą funkcjonowały w prawidłowy sposób. Usterki jakie wystąpią podczas użytkowania są podstawą do zwrotu pieniędzy lub naprawy.

Firma może nie zgodzić się z roszczeniami klienta odrzucając wniosek z podania reklamacyjnego. Jeśli wykonawca nie chce się podjąć naprawy ani pozytywnie rozpatrzyć roszczeń wtedy sprawa może zostać skierowana do rzecznika praw konsumenta. Rzecznik po analizie dokumentów i zaistniałej sytuacji może pomóc w skierowaniu sprawy do sądu, który będzie rozpatrywał sprawę.

Podczas rozprawy przedstawiane będą dowody oraz zeznania świadków oraz stron sprawy. Do orzeczenia wyroku sąd może skorzystać z opinii biegłego, który przygotuje raport po przeprowadzonej analizie. Strona poszkodowana może wybrać sama wybrać biegłego sądowego. Lista biegłych sądowych Białystok podobnie jak lista w innych miastach zawiera informacje dotyczące specjalistów w danej dziedzinie. Sąd może dopuścić dowód z opinii biegłego powołanego przez stronę poszkodowaną w sprawie. Niewykluczone, że konieczny będzie też kontakt z osobą taką jak notariusz.

Biegły sądowy w dziedzinie budownictwa jest specjalistą w tej dziedzinie. Dysponując wiedzą i doświadczeniem jest w stanie w racjonalny sposób przeprowadzić analizę wykonanych prac. Rzeczowa opinia oraz sposób jej przygotowania ma ogromne znaczenie dla jej rozpatrywania przez sąd. Przygotowany ostatecznie raport zawiera opinię i kluczowe informacje dotyczące nieprawidłowości oraz przebiegu wykonania usługi.