Kilka słów o kanalizacji deszczowej

kanalizacja Białystok

Nieustająco zmieniający się klimat coraz częściej niesie za sobą ekstremalne zjawiska atmosferyczne. Długotrwałe opady i silne nawałnice zmieniły w ostatnich latach kwestię postrzegania sieci odprowadzających wodę, skłaniając do wyboru rozwiązania, którym jest kanalizacja deszczowa. Białystok oraz inne miasta, nawiedzane przez ulewne deszcze, coraz częściej stawiają właśnie na tę opcję.

Wspomniany rodzaj kanalizacji, zwanej również burzową, służy przede wszystkim do usuwania tak zwanych wód opadowych, a także roztopowych z terenów miejskich (innymi zaś słowy – zurbanizowanych), do których zaliczane są między innymi drogi, chodniki i parkingi. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem konstrukcyjnym jest z kolei podłączenie sieci rur oraz kanałów do odpowiedniego zbiornika naturalnego. Dlatego też całość systemu musi być niezależna od kanalizacji odprowadzającej ścieki.

Prócz podstawowej funkcji wspomnianej sieci, polegającej na skutecznym odwadnianiu, warto wspomnieć także o kwestiach ekologicznych. W grę wchodzi tu między innymi uzupełnienie tak zwanych wód podziemnych oraz sprawa zatrzymania ich w krajobrazie, co wpływa w głównej mierze na poprawę tak zwanych warunków klimatycznych. Tym samym, ważny jest odpowiednio dobrany system oczyszczający, który zatrzyma przedostawanie się ewentualnych zanieczyszczeń do systemu, którym jest kanalizacja. Białystok jest jednym z miejsc, gdzie usługa ta może zostać wykonana kompleksowo.